Kvalita

Pre spoločnosť TINA PLUS s.r.o. je najdôležitejšia kvalita produktov, a preto kladieme dôraz poskytnúť svojim zákazníkom čo najvyššiu kvalitu produktov bez akýchkoľvek farbív, umelých a konzervačných prísad. Oblátky sú pečené na horúcich a suchých formách.

Všetky naše výrobky sú vyrobené z kvalitných surovín , kde výraznú úlohu zohrávajú slovenský syr, syr s modrou plesňou a slovenská bryndza dodávané od  slovenských výrobcov.