O Spoločnosti

Spoločnosť Tina Plus s.r.o.  založil v roku 1985 Róbert Jalšovský. Svoju činnosť začala výrobou tradičných vianočných oblátok a postupne sa výroba rozšírila o slané oblátky s rôznymi príchuťami. Od jej založenia sa spoločnosť rozširuje, modernizuje, zvyšuje kvalitu výroby a rozširuje sortiment.

V rámci možností sa spoločnosť Tina plus s.r.o. snaží podporiť organizácie rôznych smerov formou sponzorstva, či už sa jedná o  športové a kultúrne podujatia alebo rôzne občianske združenia pre deti a mládež.

Naše produkty

Mini dukáty syrové 55 g

Mini dukáty bryndzové 55 g

Syrové oblátky slané s modrou plesňou 55 g

Mini dukáty rascové 55 g

Cereálne oblátky (dukáty) 55 g

Slané oblátky rascové 50 g

Bryndzové oplátky slané (sypané) 50 g

Syrové oblátky slané (sypané) 50 g

MAXI syrové oblátky slané (sypané) 100 g

Vianočné oblátky 50 g

Distribúcia

Naše produkty nájdete na Slovensku v  obchodných reťazcoch  – Tesco Stores SR a.s., Billa SR, sieť predajní COOP Jednota  Slovensko s.d., Labaš s.r.o., taktiež aj CBA VEREX a.s., TOP NITRA, s.r.o.  a v  súkromných malých obchodoch..

Výrazné zastúpenie máme aj v Českej republike a naše výrobky nájdete v obchodných reťazcoch – Penny Market s.r.o., COOP Jednota ČR,  Hruška s.r.o., Globus ČR k.s.

Dodanie  našich produktov zabezpečujeme vlastnými vozidlami.

Kvalita

Na prvom mieste

Pre spoločnosť TINA PLUS s.r.o. je najdôležitejšia kvalita produktov, a preto kladieme dôraz poskytnúť svojim zákazníkom čo najvyššiu kvalitu produktov bez akýchkoľvek farbív, umelých a konzervačných prísad. Oblátky sú pečené na horúcich a suchých formách.

Všetky naše výrobky sú vyrobené z kvalitných surovín , kde výraznú úlohu zohrávajú slovenský syr, syr s modrou plesňou a slovenská bryndza dodávané od  slovenských výrobcov.

Kontakt

Adresa

Tina Plus s.r.o.
925 62 Váhovce 542
Slovenská republika

Prevádzka

Tina Plus s.r.o.
925 63 Dolná Streda 684
Slovenská republika

Kontaktné údaje

Telefón: +421 (0)31 / 789 3623
Fax: +421 (0)31 / 789 3623
office@tinaplus.sk
tinaplus@tinaplus.sk

Fakturačné údaje

Tina Plus s.r.o.
IČO: 43884008
DIČ: SK2022502361

Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. :21158/T
Návrat hore